ERFPACHT BETEKENT MEER FINANCIËLE RUIMTE

DAAR WORDT JE HYPOTHEEK WIJZER VAN

Eigen woning dankzij erfpacht

Wilt u een eigen huis bouwen of een huis kopen in Westland? Dat kan. De gemeente heeft diverse woningbouwplannen waar u een nieuwe woning kunt bouwen of kopen. Inwoners kunnen rechtstreeks of via een ontwikkelaar gronden van de gemeente afnemen met erfpacht. Heeft u interesse in een bouwkavel van de gemeente, dan kunt u, op locaties die daartoe door de gemeente zijn aangewezen, kiezen uit twee opties: de grond kopen of huren. Dat laatste wordt erfpacht genoemd.

Wat is erfpacht?

Bij een woning op erfpachtgrond bent u wel eigenaar van de woning, maar niet van de grond. Voor het recht op gebruik van de grond betaalt u huur aan de eigenaar. Vaak is dat de gemeente, maar het kan ook een ontwikkelaar zijn. De gemeente stelt algemene en, indien nodig, bijzondere voorwaarden aan het gebruik van de grond. U mag bijvoorbeeld uw woning niet zomaar uitbreiden of anders gebruiken dan is afgesproken in de voorwaarden. We leggen deze voorwaarden bij de notaris vast in een erfpachtcontract. Lees dit van tevoren goed door, dan weet u precies wat de voorwaarden zijn.

Wat betaal ik?

De aanschaf van een woning op grond met erfpacht is goedkoper dan een vergelijkbare woning op eigen grond. U hoeft er immers de grond niet bij te financieren. Het bedrag dat u periodiek voor de grond betaalt heet de canon. Dit bedrag is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. De hoogte van de canon wordt bepaald door het jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen rentepercentage over de waarde van de grond. De grondprijs staat vanaf het begin van het erfpachtcontract vast en verandert door de jaren niet. Het rentepercentage wel. Voor 2016 is dat percentage 2,4 procent. Daarnaast betaalt u jaarlijkse administratiekosten (€ 90).

Voorbeeld

 • U koopt een woning van 200.000 euro op erfpachtgrond.
 • De grond heeft een waarde van 40.000 euro
 • De rente is 2,4 procent van de waarde
 • U betaalt inclusief administratiekosten 1.050 euro per jaar.

Van erfpacht naar eigen grond

De gemeente Westland geeft grond uit in ‘eeuwigdurende erfpacht’. Oftewel, voor onbepaalde tijd. Wilt u in de loop van de tijd toch eigenaar van de grond worden? Dat kan. U kunt tegen betaling van de grondwaarde volledig eigenaar worden. U kunt daar eventueel uw hypotheek voor verhogen. U betaalt het bedrag dat is vastgesteld bij de afsluiting van het erfpachtcontract. In het contract staat de waarde van de grond waarover de canon wordt berekend. Tegen die waarde kan de grond door de erfpachter gekocht worden.

Uw woning verkopen

Wilt u uw woning met erfpacht verkopen, dan verkoopt u de woning dus door zonder de grond. Voor de nieuwe eigenaar gelden dezelfde voorwaarden. Ook hij kan kiezen uit erfpacht of volledig eigendom van de grond. De grondwaarde ligt nog steeds vast, het rentepercentage wordt in een nieuw contract vastgelegd.

Voordelen erfpacht

 • Lagere woonlasten
 • Ideaal voor bijvoorbeeld starters of senioren op de woningmarkt: u heeft een lagere hypotheek nodig
 • Zekerheid: het bedrag voor de canon ligt voor vijf jaar vast.
 • Door de lage rentestand is de erfpacht momenteel relatief laag.
 • U kunt er elk moment voor kiezen de grond te kopen
 • De gemeente is een betrouwbare grondeigenaar
 • Het te betalen bedrag van de canon telt niet mee voor de berekening van de Nationale Hypotheekgarantie waarvoor u dus sneller in aanmerking kunt komen.

Nadelen erfpacht

U bent geen eigenaar van de grond en mag er niet zomaar alles mee doen

Meer informatie

Voor vragen over erfpacht kunt u bellen met 140174.